Wskazania do wykonania badania – Onkologia

Wskazania do wykonania PET/CT
Wskazania: onkologia

W diagnostyce wielu schorzeń nowotworowych badanie PET/CT stało się metodą z wyboru głównie ze względu na wysoką czułość oraz fakt, iż wykonuje się skan całego ciała pacjenta. PET/CT jest badaniem, które umożliwia wczesne wykrywanie najmniejszych nawet zmian nowotworowych na długo zanim mogą one zostać zidentyfikowane za pomocą rentgena, TK lub MR. Co więcej, metoda ta w sposób jednoznaczny, dokładny i zupełnie nieinwazyjny pozwala określić charakter nowotworu (czy jest złośliwy, czy też nie) oraz potwierdzić lub wykluczyć ewentualne występowanie przerzutów do innych narządów. Poprzez ograniczenie inwazyjnych metod diagnostycznych, PET/CT pozwala skrócić czas przebywania w szpitalu i dzięki temu zdecydowanie poprawić komfort podczas leczenia.

Wykorzystanie aparatów PET/CT w onkologii umożliwia m.in.:

01.wczesną identyfikację zmian nowotworowych – Dzięki wysokiej czułości badanie PET/CT umożliwia różnicowanie zmian o rozmiarze nawet 7 mm.

02.ocenę zaawansowania choroby nowotworowej – PET/CT jest badaniem całego ciała, w połączeniu z innymi badaniami oraz obrazem klinicznym ułatwia dokładną ocenę stadium choroby, włącznie z oceną guza, przerzutów odległych oraz zajęcia węzłów chłonnych. Dotyczy to głównie pacjentów, u których stwierdzono chorobę nowotworową, i lekarze są na etapie planowania terapii.

03.planowanie leczenia (np. radioterapii) – Badanie PET/CT pokazuje zasięg metaboliczny nowotworu, który często nie idzie w parze z obrazem anatomicznym, przez co pozwala na dokładniejsze określenie parametrów leczenia napromienianiem.

04.planowanie przedoperacyjne (dokładne określenie zasięgu guza) – Identyfikacja m.in. miejsca do biopsji. Ułatwia pobranie materiału z najbardziej aktywnej metabolicznie (najbardziej złośliwej) części guza nowotworowego.

05.monitorowanie skuteczności leczenia – PET/CT jest w stanie określić reakcję nowotworu na leczenie zaraz po pierwszych cyklach chemioterapii. Jest to szczególnie przydatne w monitorowaniu efektów leczenia chłoniaków, gdzie przy braku odpowiedzi na leczenie można bezzwłocznie wdrożyć alternatywną terapię.

06.określanie skuteczności leczenia (bardzo wczesne)

07.identyfikację wznowy choroby nowotworowej (wcześniej niż tomografia i rezonans magnetyczny)

W onkologii badanie PET/CT najczęściej wykorzystywane jest w przypadku: raka płuc, guzów mózgu, raka jelita grubego, chłoniaków, czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy, nowotworów: tkanki kostnej i mięśniowej, głowy i szyi.

Ważne informacje

badania PET/CT można wykonać w naszych placówkach w ramach NFZ, jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza specjalisty. Ze wskazaniami do wykonania badania zapoznasz się tutaj

Zobacz również inne zastosowania badań PET/CT w:

06Kontakt
Skontaktuj się z nami,

a odpowiemy na wszystkie pytania i/lub umówimy Cię na badanie.