Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego lub umów się na indywidualną konsultację telefoniczną

Konsultacja kwalifikacyjna z lekarzem onkologiem

500 zł

Po zgłoszeniu się Pacjenta za pomocą formularza, e-maila lub telefonu kontaktuje się z nim Opiekun Pacjenta Affidea, który przeprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia i przebiegu choroby. Etap jest bezpłatny i pozwala na wstępną ocenę możliwości podjęcia leczenia. Jeśli Pacjent spełnia podstawowe kryteria, kierowany jest do lekarza onkologa, który w ramach płatnej konsultacji decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu Pacjenta do leczenia terapią protonową. Dla wygody Pacjentów konsultacja kwalifikacyjna odbywa się w formie teleporady.

Opracowanie i przedstawienie indywidualnego planu leczenia protonami i fotonami przez lekarza onkologa

3 500 zł

Po zakwalifikowaniu do leczenia Pacjent otrzymuje indywidualny plan leczenia, opracowany na podstawie jego przypadku. To według jego założeń przeprowadzona zostanie cała terapia. Zawiera on informacje o dniu rozpoczęcia leczenia, czasie trwania protonoterapii oraz jej przebiegu.

Leczenie protonami

od 80 000 zł

Leczenie protonami obejmuje konsultację lekarską przed napromienianiem, modelowanie, czyli zbudowanie spersonalizowanej formy unieruchomienia ciała Pacjenta w czasie terapii, identyfikację obszarów do leczenia i organów krytycznych (zdrowych i / lub wrażliwych narządów) w tomografii komputerowej, przygotowanie szczegółowego planu napromieniania przez fizyków i lekarzy, akceptację tego planu przez lekarzy radioterapeutów, ułożenie Pacjenta do napromieniania w sali terapii, napromienianie oraz konsultację kontrolną, min. dwa miesiące od zakończonej terapii.

Więcej szczegółów dotyczących ścieżki pacjenta i leczenia znajduje się tutaj

Możliwości finansowania leczenia:

Samodzielne finansowanie

Pacjent może samodzielnie pokryć koszty leczenia. W takim przypadku otrzymuje indywidualną wycenę leczenia, zależną m.in. od rodzaju nowotworu oraz liczby frakcji wykorzystywanych w terapii.

Finansowanie przez organizacje i fundacje

Pacjentów, którzy nie mogą zrealizować terapii w ramach refundacji funduszu zdrowia/ubezpieczyciela lub nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów leczenia, zachęcamy do kontaktu z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz pacjentów onkologicznych, gdzie mogą ubiegać się o pomoc w sfinansowaniu terapii.

Finansowanie terapii protonowej w przypadku pacjentów z obszaru UE

Pacjentom z państw członkowskich UE przysługuje prawo dowolnego wyboru lekarza, w tym również prawo do leczenia w innym kraju, na zasadzie refundacji kosztów przez krajową kasę chorych, ubezpieczającą danego chorego. Zgodnie z tym pacjent z innego państwa członkowskiego UE może ubiegać się o refundację kosztów w sytuacji, gdy zdecyduje się poddać terapii protonowej w Polsce.

Dotyczy to również pacjentów zamieszkałych w państwach UE, którzy przyjeżdżają do Polski jedynie w celu podjęcia leczenia. W tym celu pacjent powinien złożyć u swojego ubezpieczyciela wniosek o wydanie formularza E 112/S2, a następnie przesłać go wraz z kopią paszportu/dowodu osobistego do opiekuna pacjenta Affidea, który pomoże uzupełnić dodatkowe formalności.

06Kontakt
Skontaktuj się z nami,

a odpowiemy na wszystkie pytania i/lub umówimy Cię na badanie.