Wskazania do wykonania badania – Kardiologia

Wskazania do wykonania PET/CT
Wskazania: Kardiologia

ozytonowa tomografia emisyjna (PET/CT)  okazała się wyjątkowo użyteczna w ocenie żywotności mięśnia sercowego u chorych z upośledzoną funkcją lewej komory. Kardiolog często staje przed trudną decyzją co do strategii dalszego postępowania (leczenie zachowawcze czy rewaskularyzacja), otrzymując niejednoznaczne wyniki z badania echo- kardiograficznego, próby wysiłkowej albo farmakologicznej lub scyntygrafii perfuzyjnej.  Zastosowanie w tym przypadku badania PET/CT pozwala lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, które segmenty lewej komory mają zachowaną aktywność metaboliczną i przewidzieć powrót jego funkcji po leczeniu zabiegowym.  PET/CT umożliwia także wykrycie choroby wieńcowej i określenie stopnia niedokrwienia serca.

W kardiologii badanie PET/CT najczęściej wykorzystywane jest w przypadku:

01.badania perfuzyjnego serca

02.podejrzenia choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania

03.badania w kierunku oceny żywotności mięśnia sercowego

Ważne informacje

badania PET/CT można wykonać w naszych placówkach w ramach NFZ, jeśli pacjent posiada skierowanie od lekarza specjalisty. Ze wskazaniami do wykonania badania zapoznasz się tutaj

Zobacz również inne zastosowania badań PET/CT w:

06Kontakt
Skontaktuj się z nami,

a odpowiemy na wszystkie pytania i/lub umówimy Cię na badanie.